HVA ER

 EMS TRENING?

EMS eller elektrostimulering av muskler er en trening av hele kroppen ved bruk av elektrisitet.

Ved normal drift stimuleres musklene med elektriske (bioelektriske) impulser. EMS-trening er basert på bruk av dette fenomenet.

Gjennom utsendelse av svært gjenkjennelige eksterne elektriske impulser blir den naturlige muskelfunksjonen ytterligere intensivert, noe som gjør det mulig å oppnå mye mer effektiv muskelspenning.

  Hvilke fordeler kan man dra av å 

                 trene i CaliTec?

 MISTE VEKT OG FETT MED EMS TRENING
   BELASTER IKKE
LEDD
  BYGGE MUSKLER OG 
 STYRKE KROPPEN
REDUKSERE AV CELLULITTER
FORBEDRE DIN 
HELSE OG VELVÆRE
FORBEDRE DIN HOLDNING

Personlig trening med bruk av elektrostimulering av muskler er for tiden den mest effektive formen for realisering av treningsmål. Hele treningen tar bare 20 minutter, og det er nok med 1-2 treningsøkter per uke for oppnå synlige resultater.


EMS-trening gjør det mulig å justere styrken på muskelspenningen i forhold til ens individuelle treningsmuligheter samtidig som man skåner leddene. Den type trening gjør det mulig å utnytte tiden mest mulig effektivt. Treningen er trygg fordi treneren stadig overvåker, følger opp og korrigerer utøveren. Samtidig tilpasser treneren hele tida typer øvelser og deres intensitet til utøverens skiftende kondisjon. Bedre effekter oppnås i en mye kortere tid takket være bruk av elektriske impulser, samtidig som det er viktig å opprettholde den riktige treningsteknikken. I påfølgende treninger tilpasses intensiviteten på treningen og typer øvelser individuelt, noe som fører til stadig stimulering av muskel-, nerve- og hjerte-lunge- systemet.
Kombinasjon av den personlige treneres kunnskap og elektrostimulering av muskler fører til en
spektakulær økning av treningseffekter.